Πολιτική Απορρήτου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την χρήση των υπηρεσιών μας για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε μέσα από τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου ή σε επικοινωνία μαζί μας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

Το ηλεκτρονικό κατάστημα μας, λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται 10 χρόνια μετά την λήξη της συναλλακτικής σχέσης ή μετά άπο αίτηση σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την MetricTrade Ltd, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Όροι Υπηρεσιών


Αποποίηση ευθύνης

Τα Δεδομένα και λοιπές πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά η MetricTrade δεν υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προέρχονται από τρίτες πηγές) είναι ακριβές, πλήρη ή χωρίς σφάλματα, και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως τέτοιο.

Η MetricTrade δεν θα είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια ή / και την πληρότητα των πληροφοριών / περιεχόμενο και δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή δεδομένων. Τα δεδομένων και λοιπές πληροφορίες, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως επαρκείς πληροφορίες επί των οποίων θα βασιστεί μια απόφαση για την επένδυση.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου και των δεδομένων που παρέχονται ανήκει στην MetricTrade Ltd είτε της έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης τους και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, να μεταδοθούν ή να διανεμηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MetricTrade Ltd.


Αποδοχή Όρων

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καμμία υπηρεσία μας, αν δεν αποδέχεστε τους παραπάνω όρους ή την πολιτική απoρρήτου της εταιρείας μας.

Chat 
Call
Help