Τιμή Μετοχής
   17-18-34 Athens Stock Excange (EUR)
Τελευταία Τιμή: 0,62 2,48% 0,02
Ογκος: 6.025 Μέγιστο:   0,62
Ανοιγμα: 0,57 Ελάχιστο:   0,57
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών. Ανανέωση.
Copyright © 2001-2018 MetricTrade Ltd. Τα δεδομένα είναι με καθυστέρυση 15 λεπτών και οι ώρες τοπικές. Τα δεδομένα παρέχονται από την MetricTrade Ltd.