Τιμή Μετοχής
   17-11-21 Athens Stock Excange (EUR)
Τελευταία Τιμή: 0,50 0,00% 0,00
Ογκος: 60 Μέγιστο:   0,55
Ανοιγμα: 0,55 Ελάχιστο:   0,50
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών. Ανανέωση.
Copyright © 2006 ΖΕΥΣ Εφαρμογές Διαδικτύου ΕΠΕ. Τα δεδομένα είναι με καθυστέρυση 15 λεπτών και οι ώρες τοπικές. Τα δεδομένα Intraday, οι Ιστορικές τιμές και οι αριθμοδείκτες παρέχονται από την ΖΕΥΣ, και υπόκεινται στους Όρους χρήσης.
ZTrade είναι σήμα κατατεθέν της ΖΕΥΣ ΕΠΕ.