Μεγαλύτερη Πτώση %
ΦΟΡΘ-15,00%0,2718
ΚΟΥΑΛ-10,57%0,2260.424
ΣΠΥΡ-9,09%0,20391
ΙΑΣΩ-8,89%0,8222.554
ΑΤΤ-7,97%0,28207.507

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-16-12 15 min. delay