Μεγαλύτερη Πτώση %
ΒΙΟΣΚ-7,74%0,31970
ΠΛΑΚΡ-4,46%10,708.926
ΔΡΟΜΕ-4,38%0,261.101
ΑΒΕ-3,65%0,265.050
ΒΙΟΚΑ-3,64%0,531.300

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
12-20-41 15 min. delay