Μεγαλύτερη Ανοδος %
ΟΡΑΟΡΑ20,00%1,6820
ΚΥΡΙΟ16,13%1,44398
ΠΑΙΡ15,83%0,1455
ΠΑΣΑΛ12,84%0,088.345
ΙΝΤΕΚ10,00%0,88800

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
16-29-01 15 min. delay