Μεγαλύτερη Πτώση %
ΜΟΝΤΑ-9,55%0,3620.018
ΚΟΡΔΕ-9,09%0,405.000
ΑΒΕ-8,33%0,2213.398
ΙΑΤΡ-5,01%1,7116.011
ΟΛΥΜΠ-4,37%2,1927.331

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-11-55 15 min. delay