Μεγαλύτερη Πτώση %
ΚΡΕΚΑ-19,5767%0,1521.150
ΛΑΝΑΚ-13,125%0,695900
ΜΑΣΟΠ-8,8235%1,552.539
ΜΙΝ-7,2727%0,306746
ΠΡΕΖΤ-5,4545%5,20490

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
16-03-41 15 min. delay