Μεγαλύτερη Πτώση %
ΚΜΟΛ-8,1818%2,026.014
ΚΑΙΡΟΜΕΖ-7,9299%0,11032.922.562
ΑΒΑΞ-6,5744%0,54469.140
ΑΛΜΥ-5,9603%0,85218.641
ΠΕΙΡ-5,5846%0,942.092.617

Quotes by ZTrade™ - http://www.metrictrade.com
17-18-16 15 min. delay