Γενικός-3,89 -0,49%790,14
FTASE 20-8,98 -0,47%1.884,38
FTASE 40-1,76 -0,16%1.093,33
FTASE 80    
FTASE 140-2,66 -0,57%462,65
17-11-46 15 min. delay