συνδρομή →
Πολιτική Απορρήτου

Απόρρητα στοιχεία
Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους της εταιρείας μας για να παραγγείλετε ή να δοκιμάσετε προϊόντα, για να διασφαλίσετε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να καταχωρήστε τα στοιχεία σας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, επάγγελμα, email ). Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας είναι προορίζεται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από τρίτους, χωρίς συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου για την προστασία της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει κάθε φορά. Ορισμένες ανταλλαγές, με τις οποίες η εταιρεία μας έχει συμβόλαιο, ζητήσετε ή μπορεί να ζητήσετε την υποβολή των δεδομένων σας, όπως το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση για να ελέγξετε τις χρεώσεις ανταλλαγής για τη λήψη των πληροφοριών μετοχών. Για αυτήν την ανάγκη η εταιρεία μας πρέπει να τους παρέχει τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα έως και 5 χρόνια μετά την τελευταία χρήση των χρηματιστηριακών πληροφοριών.

Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία
Η επιχείρησή μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Metrictrade Ltd, για την υποστήριξη, την προώθηση και την εκτέλεση της σχέσης μαζί σας. Τα δεδομένα διαγράφονται δέκα χρόνια μετά το τέλος της συναλλακτικής σχέσης ή μετά το αίτημά σας.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα και άλλες πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά η MetricTrade δεν αντιπροσωπεύει ότι το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται από πηγές τρίτων) είναι ακριβής, πλήρης ή χωρίς σφάλματα και δεν θα πρέπει να βασίζεται κανείς σε αυτό ως τέτοιο. Η MetricTrade Ltd, δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των πληροφοριών/περιεχομένων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή δεδομένων. Τα δεδομένα και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες δεν θα πρέπει να θεωρούνται επαρκείς πληροφορίες στις οποίες μπορεί να βασιστεί μια επενδυτική απόφαση.

Πνευματική ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο και τα δεδομένα που παρέχονται είναι ιδιοκτησία ή άδεια χρήσης της MetricTrade Ltd και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση ή διανέμεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MetricTrade Ltd.

Όροι Αποδοχής
Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους ή την Πολιτική Απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.