Γενικός-1,23 -0,13%932,99
FTASE 20-4,87 -0,21%2.330,52
FTASE 40-2,19 -0,17%1.253,24
FTASE 80    
FTASE 140-2,01 -0,35%576,67
11-02-03 15 min. delay