Γενικός-1,59 -0,25%643,07
FTASE 20-7,76 -0,46%1.689,86
FTASE 401,07 0,10%1.023,04
FTASE 80    
FTASE 140-2,02 -0,48%418,92
12-41-36 15 min. delay