Μεγαλύτερη Ανοδος %
ΑΑΑΚ19,44%2,5875
ΑΑΑΠ18,35%1,873.382
ΒΙΣ9,90%1,111.015
ΚΕΚΡ9,51%1,8247.634
ΤΖΚΑ6,29%1,866

Μεγαλύτερη Πτώση %
ΟΠΤΡΟΝ-9,77%2,401.590
ΝΑΚΑΣ-8,77%1,5610
ΠΠΑΚ-7,63%4,60500
ΑΝΔΡΟ-7,14%19,502
ΝΑΥΠ-5,71%0,6650

Quotes by ZTrade™ - http://www.ztrade.gr
13-00-32 15 min. delay