Τιμή Μετοχής
   17-13-39 Athens Stock Excange (EUR)
Τελευταία Τιμή: 1,23 0,41% 0,005
Ογκος: 628 Μέγιστο:   1,23
Ανοιγμα: 1,225 Ελάχιστο:   1,225
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών. Ανανέωση.
Copyright © 2001-2018 MetricTrade Ltd. Τα δεδομένα είναι με καθυστέρυση 15 λεπτών και οι ώρες τοπικές. Τα δεδομένα παρέχονται από την MetricTrade Ltd.