Τιμή Μετοχής
   17-10-28 Athens Stock Excange (EUR)
Τελευταία Τιμή: 0,69 1,47% 0,01
Ογκος: 1.940 Μέγιστο:   0,70
Ανοιγμα: 0,65 Ελάχιστο:   0,65
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών. Ανανέωση.
Copyright © 2001-2018 MetricTrade Ltd. Τα δεδομένα είναι με καθυστέρυση 15 λεπτών και οι ώρες τοπικές. Τα δεδομένα παρέχονται από την MetricTrade Ltd.